Zodra de kolonie het eens is over de nieuwe nestplaats, begint de zwerm zich naar deze plek te verplaatsen. De bijen vliegen in een grote wolk naar de nieuwe locatie en bouwen een nieuw nest. De zwerm zal zich hier vervolgens vestigen en doorgaan met het bouwen van raat, het verzamelen van nectar en stuifmeel, en het voortplanten van de kolonie.

Het proces van het vormen van een bijenzwerm en het vinden van een nieuwe verblijfplaats is essentieel voor het voortbestaan en de voortplanting van de bijenkolonie. Het stelt de bijen in staat om nieuwe gebieden te koloniseren en het helpt bij het handhaven van een gezonde populatie van bijen. Bijenzwermen spelen ook een belangrijke rol in de bestuiving van bloemen en planten, wat cruciaal is voor de voedselproductie en het in stand houden van ecosystemen.

 

 

 

Bijenzwerm.

Een bijenzwerm is een groep bijen die samenwerkt en tijdelijk als een kolonie leeft. Het is een natuurlijk fenomeen waarbij de bijen de oude kolonie verlaten en op zoek gaan naar een nieuwe plek om te nestelen. Een bijenzwerm kan bestaan uit duizenden bijen en vormt een indrukwekkend gezicht.

Wanneer een bijenzwerm wordt gevormd, verlaat de oude koningin de bijenkorf samen met een grote groep werkster bijen.

De bijen vliegen gezamenlijk uit de korf en verzamelen zich op een nabijgelegen plek, zoals een tak van een boom, een hek of zelfs een verkeersbord. Ze vormen een bol bijen die dicht op elkaar zitten en elkaar warm houden.

Terwijl de bijen in de bol verzameld zijn, stuurt een aantal verkenners bijen eropuit om een geschikte nieuwe verblijfplaats te vinden. Deze verkenners zoeken naar een holte, zoals een boom holte of een lege bijenkorf, waar de zwerm zich kan vestigen. Ze gaan op zoek naar een plek met voldoende ruimte, bescherming tegen de elementen en veiligheid voor de kolonie.

Wanneer de verkenners een geschikte locatie hebben gevonden, keren ze terug naar de zwermbol en communiceren ze de exacte locatie door middel van dansen en geursporen. Dit proces wordt zwerm communicatie genoemd.