De Aziatische hoornaar (Vespa velutina), ook wel bekend als de Aziatische reuzenhoornaar, is een invasieve soort die oorspronkelijk uit Azië komt. Deze hoornaar heeft zich verspreid naar diverse delen van Europa, waaronder ook delen van Nederland en België.

 

De Aziatische hoornaar heeft een lengte van ongeveer 25-35 mm en heeft een zwarte kleur met gele en oranje markeringen op het achterlijf. De kop van de hoornaar is groot en heeft grote ogen. De koningin kan tot 40 mm groot worden.

Deze hoornaar staat bekend om zijn agressieve gedrag en zijn potentieel schadelijke impact op de lokale ecosystemen. Ze voeden zich voornamelijk met insecten, zoals bijen en wespen, maar ze kunnen ook schade aanrichten aan bijenkasten. De hoornaars bouwen nesten in bomen, maar kunnen ook nesten bouwen in gebouwen en andere structuren.

 

 

 

 

De aanwezigheid van Aziatische hoornaars kan een bedreiging vormen voor inheemse bijenpopulaties, die al te lijden hebben onder habitatverlies en andere bedreigingen

Het is dan ook van belang dat wanneer u een nest waarneemt dit door te geven aan de gemeentelijke instantie die stappen zal ondernemen om het nest te vernietigen of u neemt contact op met een imker of  WAARNEMING.NL                

                       

Aziatische hoornnaar